કમ્પ્યુટર (Computer)
કપ્યુટરને સ્પાયવેર અને અન્ય બિનજરૂરી સોફટવેરથી બચવા કયા સોફટવેરની જરૂર પડે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
એન્ટી સ્પાયવેર
સિકયોરીટી સોલ્યુશન્સ
વાયરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં ફાઈન્ડ(Find) માટે એમ. એસ. વર્ડમાં કઈ શોર્ટકટ કી છે ?

Ctrl + F
Ctrl + S
Ctrl + F3
આમાંથી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ એડિટર પ્રોગ્રામ દર્શાવે છે ?

એડ્રેસ બુક
પાવરપોઈન્ટ
નોટપેડ
પેઈન્ટ બ્રશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ચાલુ કમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય ?

ગ્રૂમિંગ
રિબુટીંગ
બ્લુમિંગ
ક્લોનીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP