ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
હાલના દ્વારકા મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કોના દ્વારા કરવામાં આવેલ છે ?

ખંડેરાવ ગાયકવાડ
સયાજીરાવ ગાયકવાડ
જામ દિગ્વિજયસિંહજી
જામ સતાજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP