ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેના પૈકી ગુજરાતનું સૌથી જૂનું સંગ્રહાલય (મ્યુઝિયમ) કયું છે ?

બરોડા મ્યુઝિયમ એન્ડ લિટરેચર ગેલેરી, વડોદરા
કચ્છ મ્યુઝિયમ, ભૂજ
બાર્ટન મ્યુઝિયમ, ભાવનગર
વેસ્ટર્ન મ્યુઝિયમ, રાજકોટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
બનાસકાંઠા જિલ્લાના વાવ તાલુકાના ઠાકોરનું કયું નૃત્ય ખૂબ જાણીતું છે ?

મરચી નૃત્ય
ટિપ્પણી નૃત્ય
મેરાયો નૃત્ય
ગોફ ગૂંથણ નૃત્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP