ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘કોણ બદલતું સન્ધ્યાકાશે પલપલ નવલા પ્રેમળ ચીર ?’- સુંદરમની આ પંક્તિમાં કયો છંદ છે ?

મનહર
ઝૂલણા
સવૈયા એકત્રીસા
સવૈયા બત્રીસા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ખોટી રીતે સંધિ થઈ હોય તેવો વિકલ્પ શોધો.

ગંગા + ઉદક = ગંગોદક
આર્ય + આવર્ત = આર્યવર્ત
વાત + અનુકૂળ = વાતાનુકૂલ
માલા + ઉપમા = મલોપમા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP