GMC Sub Auditor / Sub Accountant (23-09-2018)
કર્મચારીઓ એકબીજાનું કાર્ય તપાસે તેને ઓડિટની ભાષામાં શું કહેવાય ?

આંતરિક તપાસ
આંતરિક અંકુશ
આંતરિક બજેટ
આંતરિક ઓડિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GMC Sub Auditor / Sub Accountant (23-09-2018)
સરકારી કંપનીનો ઑડિટ અહેવાલ કોને આપવાનો હોય છે‌.

ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ ઓફ ઈન્ડિયા
કંપની સેક્રેટરી ઓફ ઈન્ડિયા
સીક્યુરીટી એન્ડ એક્સ્ચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા
કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ ઓફ ઈન્ડિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GMC Sub Auditor / Sub Accountant (23-09-2018)
બૅન્ક વેપારી વતી કોઈ રકમ ચૂકવે તો તેનાથી બેન્ક ઓવરડ્રાફ્ટ પર શું અસર થાય ?

ઘટાડો થાય
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
વધારો થાય
ફરક પડતો નથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GMC Sub Auditor / Sub Accountant (23-09-2018)
અન્વેષણ એ હિસાબોના ઓડિટીંગ...

પછી થાય છે.
ગમે ત્યારે થઈ શકે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
પહેલાં થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GMC Sub Auditor / Sub Accountant (23-09-2018)
આંતરિક અંકુશની મુખ્ય લાક્ષણિકતા જણાવો.

કર્મચારીઓની ક્ષમતા
શ્રમ વિભાજન
બધા જ વ્યવહારો પર અંકુશ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP