ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
"ધોળા ધાવણ કેરી ધારાએ પામ્યો કસુંબીનો રંગ"- આ પંક્તિમાં સમાવિષ્ટ અલંકાર ઓળખાવો.

ઉત્પ્રેક્ષા
ઉપમા
યમક
વર્ણાનુપ્રાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP