ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
અટીરા (ATIRA)શાના માટે જાણીતું છે ?

ક્લબ હાઉસ તરીકે
જ્વેલરી સંશોધન
કાપડ સંશોધન
પ્લાસ્ટિક સંશોધન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
સાબરમતી નદી ખંભાતના અખાતને મળે છે ત્યાં તેનો પટ 7 કિલોમીટર પહોળો છે. જેને કયા નામે ઓળખાય છે ?

ખંભાતની ખાડી
સુવાલીની ખાડી
કોપાલાની ખાડી
સાબરમતીની ખાડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP