GPSC STI (State Tax Inspector) Class - 3 (8-8-2021)/139
ગુજરાત રાજ્યની ઔદ્યોગિક નીતિ 2020 અનુસાર વર્ષ 2022 સુધીમાં પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા ક્ષમતાનો (installed capacity) લક્ષ્યાંક ___ MW પ્રાપ્ત કરવાનો છે.

10,000
20,000
40,000
30,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSC STI (State Tax Inspector) Class - 3 (8-8-2021)/139
વીમા નિયમનકારી અને વિકાસ સત્તા મંડળ (IRDA)ના કાર્યો બાબતે નીચેના પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે ?

વીમા કંપનીઓ પર ફી અને અન્ય ચાર્જ લગાવવા
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
વીમા કંપનીઓ પાસેના ભંડોળનું મૂડી રોકાણ કેવી રીતે કરવું તેના પર નિયમન રાખવું
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSC STI (State Tax Inspector) Class - 3 (8-8-2021)/139
ચૌલુક્ય સ્થાપત્ય-સ્વરૂપના લક્ષણો લગત નીચેના પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે ?

આપેલ બંને
સોલંકી રાજ્યના સમય દરમ્યાન નાગરશૈલીનું પ્રાદેશિક સ્વરૂપ પૂર્ણતઃ ઘડાયું.
ગર્ભગૃહના તલમાનમાં અંદરનો ભાગ વર્તુળ આકારનો હોય છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSC STI (State Tax Inspector) Class - 3 (8-8-2021)/139
ભારતમાં નીચેના પૈકી કયું ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર એલ્યુમિનિયમનો મુખ્ય વપરાશકર્તા છે ?

બાંધકામ
સંરક્ષણ
ઈલેક્ટ્રીકલ અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સ
પેકેજીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP