Talati Practice MCQ Part - 9
નર્મદા પરનો સરદાર સરોવર ડેમ કયાં આવેલ છે ?

સુરત
કેવડિયા
ધુવારણ
કાકરાપાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 9
ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષનો હોદ્દો નીચેના પૈકી કયા મહાનુભાવે શોભાવેલ નથી ?

નટવરલાલ શાહ
વિઠલભાઈ પટેલ
કુંદનલાલ ધોળકિયા
બરજોરજી પારડીવાલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 9
શિવાજીની માતાનું નામ શું હતું ?

લક્ષ્મીબાઈ
કસ્તુરબા
જીજીબાઈ
એની બિસેન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 9
પત્રકારત્વ સાથે નીચેના પૈકી કોનું નામ જોડી શકાય ?

ગણેશ
નારદ
વ્યાસ
શુકદેવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP