ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'વલ્લભભાઈનો જન્મ તેમના મોસાળ નડિયાદમાં થયો હતો' - આ વાક્યનો પ્રકાર કયો છે ?

પ્રેરક વાક્ય
સંયુક્ત વાક્ય
સાદું વાક્ય
સંકુલ વાક્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કહેવતનો અર્થ લખો : 'ગરજ સરી એટલે વૈદ વેરી'

સ્વાર્થ પૂરો થતાં સંબંધ શરૂ થાય છે
ગરજ હોય તો પણ વૈધ વેરી બને છે.
સ્વાર્થ ન હોય તો દુશ્મન મિત્ર બની જાય છે.
સ્વાર્થ પૂરો થતાં સબંધ પૂરો થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેની જોડીમાંથી કઈ જોડી ખોટી છે તે શોધો.

દવા - દવાઈ
કુશળ - કુશળતા
લુચ્ચું - લુચ્ચાઈ
મધુર - માધુર્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘અશ્રુધર' રાવજી પટેલની નવલકથા છે. - રેખાંકિત શબ્દનો ધ્વનિવિગ્રહ કરો.

અ + શ્ + ૨્ + ઉ + ધ્ + અ + ૨્
અ + શ્ર + ઉ + ધ્ + અ + ર્
અ + શ્ + ૨્ + ઉ + ધ્ + અ + ૨્
અ + શ્ + ૨્ + ઊ + ધ્ + અ + ૨્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP