ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના વાક્યમાંથી લીટી દોરેલ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.
નરસિંહ મહેતાએ શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ મન-વચન-કર્મથી કરી.

દ્વંદ્વ
બહુવ્રીહી
અવ્યયીભાવ
તત્પુરુષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખો : કોઠી લાવીને કાદવ કાઢવો

કોઠી સાફ કરવી
ચોટેલો કોદવ કાઠવો
નકામા કામમાં વ્યર્થ મહેનત કરવી
કામમાં સફળતા મળવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'મધુ હાલરડું ગાય છે.' - વાક્યનું પ્રેરક વાક્ય દર્શાવો.

મધુ હાલરડું ગવડાવે છે.
મધુથી હાલરડું ગવાતું નથી
મધુ હાલરડું ગાતી હતી
મધુએ હાલરડું ગાયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP