સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતના કયા રાજ્યમાં પ્રથમ પોલીસ વિશ્વવિદ્યાલયની સ્થાપના થઈ હતી ?

રાજસ્થાન
ઝારખંડ
ગુજરાત
મધ્ય પ્રદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ - વડોદરા
નવલખા પેલેસ - મુન્દ્રા
વાઘજી પેલેસ - મોરબી
રણજીત વિલાસ પેલેસ - ધરમપુર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
શ્રીલંકાના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન કોણ હતા ?

શ્રીમતી નેવીન
શ્રીમતી શિરિમાઓ ભંડાર નાઈકે
ગોલ્ડામાયર
એકવીનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
તલાટીશ્રીએ કયા રજીસ્ટરો, હિસાબ તથા બીજા રેકોર્ડ રાખવા જોઈએ તે રાજ્ય સરકારના સામાન્ય હુકમોને આધીન રહી ___ વખતોવખત ઠરાવવું જોઈએ.

કલેકટરશ્રીએ
મામલતદારશ્રીએ
સરપંચશ્રીએ
તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીએ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગ ___ છે.

અર્ધન્યાયિક સંસ્થા
વૈધાનિક સંસ્થા
એક પણ નહીં
બંધારણીય સંસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP