કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં વપરાતી આઈસી ચિપ્સ શાની બનેલી છે ?

મેગ્નેશિયમ
સિલિકોન
જિપ્સમ
ક્રોમિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP