કમ્પ્યુટર (Computer)
VGA નું પૂરું નામ જણાવો.

વિડિયો ગ્રાફિક્સ અરેના
વિડીયો ગ્રાફિક એરિયા
વિડીયો ગારબેજ એરિયા
વિડ્યૂઅલ ગ્રાફિક્સ એરિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
'NumLock' કી કયારે ઓન કરવી જરૂરી છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ન્યુમેરીક કી પેડ લોક કરવા.
ન્યુમેરીક કી પેડનો ઉપયોગ કરવા.
પાસવર્ડ લોક કરવા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP