કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઇનલ વિનિમય માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કોમ્પ્યુટરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

એક પણ નહીં
FTD સર્વર
FTP સર્વર
FPT સર્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP