કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પુટરના પિતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે ?

પીટર
લેરી પેજ
બીલ ગેસ્ટ
ચાર્લ્સ બેબેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશમથક ઉપર નવુ શરૂ કરાયેલુ સુપર કમ્પ્યૂટર (સ્પેસબોર્ન કમ્પ્યૂટર) ___ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે.

IBM
હેવલેટ પેકાર્ડ (hp)
એપલ
Xin-pixn

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP