એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કવિ વેણીભાઈ પુરોહિતના સૌપ્રથમ કાવ્યનું નામ જણાવો.

બગડેલો દિવસ
ગોફણગીતા
પુરાણો દીવડો
અખોવન માવડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
વિન્ડો-ડ્રેસિંગ એટલે___

મિલકતોનું વધુ-ઓછુ મૂલ્યાંકન
પડતરમાં ઘટાડો
ખર્ચમાં કાપ
બગાડતી તપાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP