ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
એવી દરખાસ્ત કે જેના વડે માંગણીની રકમનો ઘટાડો રૂ.1 (રૂપિયો એક ફક્ત) કરવામાં આવે તેને શું કહે છે ?

નીતિ કાપ દરખાસ્ત
શાખ કાપ દરખાસ્ત
સાંકેતિક કાપ દરખાસ્ત
આર્થિક કાપ દરખાસ્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
નીચેના પૈકી કયા કેસમાં સર્વોચ્ચ અદાલતે આમુખ બંધારણનો એક ભાગ છે એમ કહ્યું ?

બેરુબારી યુનિયન
કેશવાનંદ ભારતી
આપેલ તમામ
એલ.આઇ.સી ઓફ ઇન્ડિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
રાજ્યસભાના સભ્યનો કાર્યકાળ :

6 વર્ષનો હોય છે.
6 વર્ષ અથવા 80 ની ઉંમર જે પણ પહેલા થાય
5 વર્ષનો હોય છે.
જેમ લોકસભામાં છે એમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP