ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનાનો અલંકાર ઓળખી બતાવો.-
દમયંતીનું મુખ ચંદ્ર જેવું સુંદર છે.

અર્થાલંકાર
શબ્દાનુસાર
એકેય નહીં
પ્રાસાનુપ્રાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'મોરના ઈંડા ચીતરવાં ન પડે' કહેવતનો અર્થ જણાવો.

મોર સુંદર હોય તેથી
મોરનું ઈંડું ચીતરેલું જ હોય છે.
ઈંડા સુંદર ચીતરેલાં જ હોય.
માતા-પિતાના સંસ્કાર-ગુણો બાળકોમાં આપોઆપ આવે છે તેને કેળવવા પડતા નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP