ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
વિરુદ્ધાર્થી શબ્દમાં કઈ જોડી સાચી નથી ?

સાપેક્ષ - નિરપેક્ષ
લાભ - ગેરલાભ
ક્ષણિક - શાશ્વત
સાધક - સાધિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શોધીને લખો.
"બે પાંદડે થવું"

બેમત ના હોવું
એકના બે થઈ જવું
પાંદડા બે થવા
આર્થિક સ્થિતિ સારી થવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP