ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
“અમારા ગામનો વડ પચાસ વર્ષથી અડીખમ ઊભો છે" - વાક્ય કયા પ્રકારનું છે ?

આજ્ઞાર્થવાક્ય
વિધ્યર્થવાક્ય
ઉદ્દગારવાક્ય
વિધાનવાક્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP