ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય પ્રેરક વાક્ય છે ?

એ રોજ ટોપરુ ખાય છે
મહારાજ હસે છે
ઈન્દિરાથી કવિતા ગવડાવાય છે
ધોની ક્રિકેટ રમાડે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP