કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈન્ટરનેટ પરથી ખરીદ-વેચાણ બાબતને નીચેનામાંથી શું કહેવામાં આવે છે ?

ઈ-કોમર્સ
ઈ-સેવર
ઈ-બીઝનેસ
ઈ-ટેર્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
આર્ટિફિશિયલ ન્યૂરલ નેટવર્ક શું છે ?

તે ઉદાહરણ દ્વારા સમસ્યા ઉકેલવાનું શીખતું કમ્પ્યૂટર નેટવર્ક છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
તે માનવમગજની પ્રતિકૃતિરૂપ કમ્પ્યુટર નેટવર્ક છે.
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સામાન્ય રીતે સાદી માહિતી એક નેટવર્ક યંત્રથી બીજા યંત્ર સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય કયા માધ્યમ દ્વારા શકે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
કેબલ
ઈન્ટરનેટ
ચેનલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં બનાવેલ (IC) ચિપ્સ શાની બનેલી હોય છે ?

સિલિકા ક્રોમ
સિલીકોન
ઈલેકટ્રોન એકિસડેશન
ક્રોમિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP