કરંટ અફેર્સ મે 2021 (Current Affairs May 2021)
'ટૌકતે' વાવાઝોડાની અસરમાંથી ગુજરાતને ઉગારવા ભારત સરકાર દ્વારા કેટલી આર્થિક સહાય કરવામાં આવી ?

2000 કરોડ રૂ.
2500 કરોડ રૂ.
1500 કરોડ રૂ.
1000 કરોડ રૂ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ મે 2021 (Current Affairs May 2021)
તાજેતરમાં ગુજરાતના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી તરીકે કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવી ?

ડી. એસ. શર્મા
અનુપમ આનંદ
પી. ડી. વાઘેલા
આનંદકુમાર મિશ્રા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ મે 2021 (Current Affairs May 2021)
નેશનલ ટેકનોલોજી ડે-2021 (11 મે)ની થીમ જણાવો.

Technology for Next Era
Rebooting the Economy Through Science and Technology
Fight with Covid-19 Through Technology
Science and Technology for a Sustainable Future

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ મે 2021 (Current Affairs May 2021)
તાજેતરમાં 'નેશનલ કમિશન ફોર શીડ્યુ્લ્ડ કાસ્ટ્સ (NCSC) માટે ઓનલાઈન ફરિયાદ વ્યવસ્થાપન પોર્ટલનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. તેની ડિઝાઈન ___ દ્વારા કરવામાં આવી છે.

C-DAC
BISAG-N
IIT દિલ્હી
NIC

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP