કમ્પ્યુટર (Computer)
"પર્સનલ કમ્પ્યૂટર" માં કયા ભાગો (Componetns) આવેલ છે ?

ઈનપુટ—આઉટપુટ કોમ્પોનન્ટ
મેમરી, સ્ટોરેજ
આપેલ તમામ
પ્રોસેસર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફોન્ટને દાખલ કરવા શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
વર્ડ
કંટ્રોલ પેનલ
એસેસરીઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
product code ની માહિતી મેળવવા માટે શું વપરાય છે ?

બારકોડ અને ક્યુઆર કોડ બંને
બારકોડ
એક પણ નહીં
ક્યુઆર કોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈકોસોફ્ટ સ્થાપકનું નામ જણાવો.

વોરન બફેટ
લેરી પેજ
નારાયણ મૂર્તિ
બિલ ગેટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP