ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
'પ્રસ્થાન' સામયિક કોણે શરૂ કર્યું હતું ?

રામનારાયણ પાઠક
વાડીલાલ ડગલી
વિષ્ણુ પ્રસાદ ત્રિવેદી
વિજયરામ વૈદ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
"બિયોન્ડ ધ લાસ્ટ બ્લુ માઉન્ટેન : એ લાઈફ ઓફ જે. આર. ડી તાતા" પુસ્તકના લેખક કોણ છે ?

આર એમ લાલા
સી એસ લક્ષ્મી
એલેના ફેરાન્તે
ગીતા સુબ્રમણ્યમ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP