એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
મિલકતની કિંમત કરતા વધુ રકમનો અકસ્માતનો વીમો લેવામાં આવ્યો હોય અને મિલકતને અકસ્માતથી નુકસાન થાય ત્યારે થયેલ નુકસાનની ___ વળતર તરીકે મળવાપાત્ર થશે.

વીમો લીધો હોય તે રકમ
મિલકતની કિંમત જેટલી રકમ
મિલકતની કિંમત અને વિમાની રકમના પ્રમાણમાં થતી રકમ
પૂરેપૂરી રકમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ગુજરાત રાજ્યમાં 56મા સ્થાપના દિવસની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી 'ગુજરાત ગૌરવ દિવસ- 2016' કયા જિલ્લામાં કરવામાં આવી ?

છોટા ઉદેપુર
દેવભૂમિ દ્વારકા
બનાસકાંઠા
અરવલ્લી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ક્રિકેટની રમત માટે જાણીતું સી. એન. અન્નાદુરાઈ સ્ટેડિયમ કયા શહેરમાં આવેલું છે ?

ત્રિચીનાપલ્લી
કોઈમ્બતુર
ઈરોડ
મદુરાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
એપ્રેન્ટિસ તાલીમ પદ્ધતિમાં તાલીમી ઉમેદવારને ચોક્કસ ભથ્થુ આપવામાં આવે છે તેને શું કહે છે ?

પ્રિમિયમ
સ્ટાઈપેન્ડ
કમિશન
બોનસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP