બાયોલોજી (Biology)
નવા કોષો પૂર્વે અસ્તિત્વ ધરાવતા કોષના કોષવિભાજનથી અસ્તિત્વમાં આવે છે. તેવું સૌપ્રથમ કોણે દર્શાવ્યું ?

સ્લીડન - શ્વૉન
રૉબર્ટ બ્રાઉન
રુડોલ્ફ વિર્શોવ
રૉબર્ટ હૂક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કણિકાવિહીન અંતઃકોષરસજાળ કોનું સંશ્લેષણ સ્થળ છે ?

લિપિડ
પ્રોટીન
કાર્બોદિત
ન્યુક્લિઇક ઍસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ કેવાં લક્ષણો ધરાવે છે ?

લવણોદભિદ્
જલોદભિદ્
શુષ્કોદભિદ્
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
R સમૂહના વર્ગીકરણની સૌથી પ્રચલિત પદ્ધતિ કઈ ?

વ્હિટેકર પદ્ધતિ
ઈલેક્ટ્રોફોરેસીસ
રિડક્ટીવ પદ્ધતિ
લેહનીંજર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રાણી જીજામાતા પ્રાણીઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે ?

હૈદરાબાદ
મુંબઈ
ચેન્નાઈ
અમદાવાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાન એ વનસ્પતિ સંગ્રહાલયથી નીચેની કઈ બાબતે જુદો પડે છે ?

પુસ્તકાલયથી
સંશોધનથી
વનસ્પતિના સંગ્રહની બાબતે
વર્ગીકરણથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP