ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
પૂર્ણા નદીનું ઉદગમસ્થાન કયું છે ?

વાંસદાના ડુંગરમાંથી
પીંપળનેરના ડુંગરમાંથી
ડાંગના જંગલમાંથી
ધરમપુરના ડુંગરમાંથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગોરખનાથનું શીખર ક્યાં આવેલું છે ?

ગિરનારની ટેકરીઓ
બરડાની ટેકરીઓ
અલેચની ટેકરીઓ
અલેકની ટેકરીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતની ઉત્તરે આરાસુર નામે ઓળખાતી કઈ ગિરિમાળાના ડુંગરો આવેલા છે ?

વિંધ્યાચર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
અરવલ્લી
સાપુતારા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
જૂન 2014માં નર્મદા બંધની ઊંચાઇ વધારવા મંજૂરી આપી તે કેટલા મીટરથી વધારી કેટલા મીટર સુધી વધારવાની મંજૂરી છે ?

121.92 મીટરથી 138.68 મીટર
110.64 મીટરથી 121.92 મીટર
131.64 મીટરથી 141.92 મીટર
363 મીટરથી 400 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP