ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાં સૌથી વધુ પિયત વિસ્તાર ___ જિલ્લામાં અને સૌથી ઓછો વિસ્તાર ___ જિલ્લામાં છે.

મહેસાણા, ડાંગ
અમદાવાદ, ડાંગ
સુરત, ડાંગ
વડોદરા, દાહોદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાંથી દેશના અન્ય ભાગમાં જતી લાંબામાં લાંબા અંતરની ટ્રેન કઈ છે ?

અમદાવાદ - હાવરા
ઓખા - રામેશ્વરમ્
નવજીવન
તાપ્તી - ગંગા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ખંભાતના અકીક ઉદ્યોગને કયા ડુંગરની ખાણોમાંથી જરૂરી પથ્થર મળે છે ?

ચોટીલાના
રાજપીપળાના
તારંગાના
બનાસકાંઠા જિલ્લાના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP