GSSSB Senior Clerk Exam Paper (31-7-2021) / 185
'ભારતના એક રાષ્ટ્રપતિ રહેશે.' ભારતીય સંવિધાનનો આ આર્ટિકલ જણાવો.

આર્ટિકલ-52
આર્ટિકલ-43
આર્ટિકલ-47
આર્ટિકલ-57

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB Senior Clerk Exam Paper (31-7-2021) / 185
નીચેનામાંથી સમાસનું ક્યું જોડકું સાચું છે ?

જીતુમામા - કર્મધારય
રેલગાડી - તત્પુરુષ
સરસિજ - બહુવ્રીહિ
નીલકંઠ - અવ્યયીભાવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP