ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતના સ્થાપત્યો અને તેના સ્થળ અંગેના જોડકામાંથી કયું જોડકું સાચું નથી ?

રાણ કી વાવ - પાટણ
સીદી સૈયદની જાળી - અમદાવાદ
પુનીત વન (વનસ્પતિ બાગ) - ગાંધીનગર
સુદામા મંદિર - જુનાગઢ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
પૂર્ણા નદીનું ઉદગમસ્થાન કયું છે ?

વાંસદાના ડુંગરમાંથી
ડાંગના જંગલમાંથી
પીંપળનેરના ડુંગરમાંથી
ધરમપુરના ડુંગરમાંથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
નાસા અને ભારતીય વિજ્ઞાનીઓના સંયુક્ત પ્રયાસરૂપે કયા વિસ્તારમાં મંગળ જેવા 4 ખડકોની શોધ થઈ છે ?

સહ્યાદ્રી પર્વતમાળા
પોલોના જંગલો
ખોખરાનાં ડુંગરો
માતાના મઢ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP