કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
તાજેતરમાં ટોક્યો ઓલિમ્પિક 2020માં સુશ્રી લવલીના બોરગોહેને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો છે. તે કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે ?

બોક્સિંગ
તીરદાંજી
ભાલા ફેક
ચેસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
તાજેતરમાં આસામ વિધાનસભાએ 'આસામ પશુ સંરક્ષણ બિલ, 2021' પસાર કર્યું હતું. આ બિલ અંતર્ગત મંદિરના કેટલા કિ.મીના અંતરમાં માસના વેચાણ અને ખરીદી પર પ્રતિબંધ મુકેલ છે ?

5 કિ.મી.
12 કિ.મી.
8 કિ.મી.
10કિ.મી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
‘સ્ટોક હોમ જળ સપ્તાહ 2021' સંદર્ભે નીચેના પૈકી કયા વિધાન સાચા છે ?

SIWI દ્વારા 23 ઓગસ્ટથી 27 ઓગસ્ટ 2021 દરમિયાન તેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
આપેલ બંને
વિશ્વ જળ સપ્તાહ 2021ની થીમ 'Building Resilience Faster' હતી.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
IBSA કયા ત્રણ દેશોનું એક જૂથ છે ?

ભારત-બાંગ્લાદેશ-દક્ષિણ આફ્રિકા
આવું એકપણ જૂથ નથી
ભારત-બર્મુડા–દક્ષિણ આફ્રિકા
ભારત-બ્રાઝિલ-દક્ષિણ આફ્રિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP