ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ઓ. પી. એ. એલ. (OPAL)પેટ્રો કેમિકલ જે હાલમાં રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરવામાં આવેલું છે તે કયા સ્થળે આવેલું છે ?

જામનગર
દહેજ
કોચીન
હલ્દીયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP