Talati Practice MCQ Part - 6
"જનતાની ભાષાથી જનતાની સેવા થાય તે સાચી લોકશાહી છે.” આ વિધાન કોનું છે ?

ડૉ.જીવરાજ મહેતા
બાબુભાઈ જ. પટેલ
સયાજીરાવ ગાયકવાડ
ગાંધીજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP