કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
‘સાહિત્ય અકાદમી અનુવાદ પુરસ્કાર, 2020' ગુજરાતી ભાષા માટે કોની પસંદગી કરવામાં આવી છે ?

શ્રી કુમારપાળ દેસાઈ
શ્રી અજયભાઈ સોની
સુશ્રી કાશ્યપી મહા
સુશ્રી બકુલા ઘાસવાલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
તાજેતરમાં ઈન્ટરનેશનલ ફંડ ફોર એગ્રિકલ્ચરલ ડેવલપમેન્ટ (IFAD)એ ક્યા વર્ષ સુધી જળવાયુ ફંડનો 30% ભાગ ગ્રામીણ લઘુસ્તરીય કૃષિમાં પ્રકૃતિ આધારિત સમાધાનોના સમર્થન પર કેન્દ્રીત કરવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી ?

વર્ષ 2025
વર્ષ 2040
વર્ષ 2035
વર્ષ 2030

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
તાજેતરમાં કયા મંત્રાલયે પોષણ 2.0નું ઉદ્ઘાટન કર્યુ હતું ?

આરોગ્ય મંત્રાલય
મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય
પ્રવાસન મંત્રાલય
ગૃહ મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
શિક્ષક પર્વ સંમેલનના ઉદ્દઘાટન દરમિયાન કોણે ‘વિઘાંજલિ પોર્ટલ 2.0’ લોન્ચ કર્યું હતું ?

શ્રી અમિતભાઈ શાહ
શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી
શ્રી રાજનાથ સિંહ
શ્રી મનસુખભાઈ માંડવીયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP