કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
સ્વાતંત્ર્ય પર્વ નિમિત્તે વડાપ્રધાનશ્રીએ કરેલી જાહેરાત અનુસાર ‘ગતિ-શક્તિ માસ્ટર પ્લાન' સંયુક્ત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ માટેનો કેટલા લાખ કરોડનો પ્રોજેક્ટ છે ?

60 લાખ કરોડ
50 લાખ કરોડ
100 લાખ કરોડ
80 લાખ કરોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
તાજેતરમાં સુલતાનપુર અને ભિંડવા નામના સ્થળને રામસર સાઈટમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે તે કયા રાજ્યમાં સ્થિત છે ?

પંજાબ
કેરળ
ઉત્તરાખંડ
હરિયાણા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની સરકારના સુશાસનના પાંચ વર્ષ પૂર્ણ થવા નિમિત્તે રાજ્યભરમાં વિવિધ કાર્યક્રમોની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. તે સંદર્ભ નીચે આપેલ જોડકા પૈકી યોગ્ય જોડકું જોડો ?
A
a. 1 ઓગસ્ટ
b. 2 ઓગસ્ટ
c. 3 ઓગસ્ટ
d. 4 ઓગસ્ટ
B
1. અન્નોત્સવ દિવસ
2. નારી ગૌરવ દિવસ
3.જ્ઞાનશક્તિ દિવસ
4.સંવેદના દિવસ

a-3, b-4, c-2, d-1
a-3, b-4, c-1, d-2
a-2, b-1, c-4, d-3
a-2, b-4, c-3, d-1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
તાજેતરમાં પશ્ચિમ ઘાટમાં ‘મિનરવેરિયા પેન્ટાલ’ નામની એક નવી પ્રજાતિની શોધ કરવામાં આવી છે. તે કયા જીવ સાથે સંકળાયેલ છે ?

ઊંટ
માછલી
દેડકો
સાપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
'ટોક્યો ઓલિમ્પિક 2020' જાપાનના કયા સમ્રાટ દ્વારા ખુલ્લો મુકવામાં આવ્યો હતો ?

શ્રી રાહીમોહિતો
શ્રી નારૂહિતો
શ્રી નીકો હિતો
શ્રી નીસુરૂ હિતો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP