ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
અત્યારે સમજી જા કેમકે, પછી જરા પણ સમય નહીં મળે. - સંયોજકનો પ્રકાર જણાવો.

પર્યાયવાચક
અવતરણવાચક
સમુચ્ચયવાચક
કારણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આઠ ગણોના માપ યાદ રાખવાનું સહેલું સૂત્ર છે ?

ગાન જયરામા તાલભાસ
ગાલ સનભાજરા તામાય
યમાતા રાજભાન સલગા
રામા ભાનતાલ સગજય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કયું વિરોધી જોડકું સાચું છે ?

ઉપજાઉ - ફળદ્રુપ
અધોગામી - ઊર્ધ્વગામી
મંડન - સમર્થન
સમૂહ - સમષ્ટિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આવનારો સમય ભારતનો સુર્વણકાળ છે. - કૃદંત ઓળખાવો.

હેત્વર્થકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP