ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
લંડનમાં ‘ધી ઇન્ડિયન હોમરૂલ સોસાયટી'ની સ્થાપના કોણે કરી ?

શ્યામજીકૃષ્ણ વર્મા
સરદારસિંહ રાણા
વીર સાવરકર
મેડમ ભિખાઈજી કામા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
દેવની મોરીના સ્તૂપના સુશોભનો કઈ શૈલીને મળતા આવે છે ?

હોપસલ શૈલી
દ્રવિડ શૈલી
મારું ગુર્જર
ગાંધાર અને પાશ્ચાત્ય શૈલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
ગુજરાતમાં કયા કાળના શિલ્પો બહુ જૂજ માત્રામાં પ્રાપ્ત થયા છે ?

મૌર્યકાલીન
શુંગ કાલીન
ગુપ્ત કાલીન
અનુગુપ્ત કાલીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP