ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
13 એપ્રિલ, 1923ના નાગપુરમાં સિવિલ લાઈસન્સમાં ધ્વજ સહિત પ્રવેશવા ન દેતાં શરૂ થયેલ ઝંડા સત્યાગ્રહની આગેવાની કોણે લીધી હતી ?

એચ.સી. મુખરજી
જે.બી. કૃપલાણી
ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ
વલ્લભભાઈ પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
સ્ત્રી સંસ્થાઓ અંગે કઈ જોડ યોગ્ય નથી ?

ઉદ્ગાર-સુરત
અવાજ અને ચિનગારી-અમદાવાદ
સહિયર-વડોદરા
અસ્તિત્ત્વ-નવસારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP