ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
'ગુજરાત સમાચાર'માં પિતાની કટાર (કોલમ) ચાલુ રાખનાર લેખક કોણ છે ?

કુમારપાળ દેસાઈ
પ્રફુલ્લ રાવલ
ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા
ધીરુ પરીખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP