કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં લદાખના ત્સો કાર વેટલેન્ડ કોમ્પલેક્ષને રામસર સાઇટનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો, તે લદાખની ___ અને ભારતની ___ રામસર સાઈટ છે.

બીજી, 42મી
પહેલી, 41મી
પહેલી, 42મી
બીજી, 41મી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નીતિ અંતર્ગત આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ મંત્રાલયે રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય માળખું વિકસાવવા કઈ સમિતિની રચના કરી હતી ?

કસ્તુરી રંગન સમિતિ
જે. સત્યનારાયણ સમિતિ
ડી.ટી. લાકડાવાલા સમિતિ
ડૉ.હર્ષ વર્ધન કમિટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'ધ ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિગ પ્રોહિબિશન એક્ટ -2020' અન્વયે ગુનેગાર દોષિત ઠરે તો ઓછામાં ઓછી અને વધુમાં વધુ કેટલા વર્ષની કેદની સજાની જોગવાઈ છે ?

ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષ, વધુમાં વધુ 14 વર્ષ
ઓછામાં ઓછા 8 વર્ષ, વધુમાં વધુ 10 વર્ષ
ઓછામાં ઓછા 7 વર્ષ, વધુમાં વધુ 10 વર્ષ
ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષ, વધુમાં વધુ 14 વર્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
1981માં ભારતમાંથી સૌપ્રથમ વખત કયા બે સ્થળોનો રામસર સાઈટ તરીકે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો ?
1. સુંદરવન વેટલેન્ડ
2. ચિલ્કા સરોવર
3. સાંભર સરોવર
4. કેવલાદેવ નેશનલ પાર્ક

3,4
1,3
1,2
2,4

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં 'ઇ સંપદા' નામની મોબાઇલ એપ્લિકેશન કોણે લોંચ કરી છે ?

નરેન્દ્ર મોદી
પિયુષ ગોયલ
આમાંથી એક પણ નહિ
હરદીપસિંહ પુરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP