કમ્પ્યુટર (Computer)
''વિશ્વ કમ્પ્યૂટર સાક્ષરતા દિવસ" કયારે મનાવવામાં આવે છે ?

2 ડિસેમ્બર
1 ડિસેમ્બર
3 ડિસેમ્બર
4 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું ન હોય તો કોમ્પ્યુટર ચાલુ થઈ શકે નહિ ?

કમ્પાઈલર
લોડર
એસેમ્બલર
ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
product code ની માહિતી મેળવવા માટે શું વપરાય છે ?

ક્યુઆર કોડ
બારકોડ અને ક્યુઆર કોડ બંને
એક પણ નહીં
બારકોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં થીમ એપ્લાય કરીએ છીએ ત્યારે ડોક્યુમેન્ટમાં કયો ફેરફાર થાય છે ?

બુલેટ્સ
ટેબલ બોર્ડર કલર
આપેલ તમામ
બેકગ્રાઉન્ડ કલર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડોક્યૂમેન્ટની હાર્ડકોપી કાઢવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ કરવામા આવે છે ?

વેબકેમેરા
પ્રિન્ટર
સ્કેનર
મોનિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP