શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદઃ શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

કૂજન – મધુર અવાજ
કુજન – ખરાબ માણસ
પ્રમાણ – નમસ્કાર
પ્રણામ – નમન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

સુવા – એક વનસ્પતિનાં બીજ
સૂવા – ઊંઘવા
સ્વગત - બીજાને કહેવું
સ્વાગત – આવકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો :

સુદીન - ખૂબ નમ્ર
શીલા - ચારિત્ર્યહીન સ્ત્રી
સુદિન - શુભ દિવસ
શિલા પથ્થર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP