શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદઃ શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

પ્રણામ – નમન
પ્રમાણ – નમસ્કાર
કુજન – ખરાબ માણસ
કૂજન – મધુર અવાજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો.

સ્વગત - બીજાને કહેવું
સુવા – એક વનસ્પતિનાં બીજ
સૂવા – ઊંઘવા
સ્વાગત – આવકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો :

સુદિન - શુભ દિવસ
શિલા પથ્થર
શીલા - ચારિત્ર્યહીન સ્ત્રી
સુદીન - ખૂબ નમ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP