કમ્પ્યુટર (Computer)
તસવીરોને ડિજિટલ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરવા માટે ક્યા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે ?

હાર્ડ ડિસ્ક
મોનિટર
પ્રિન્ટર
સ્કેનર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સર્વર કોમ્યુટરની ફાઈલની નકલ આપણા અંગત કોમ્યુટર પર કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય છે ?

અપલોડ
બ્રાઉઝિંગ
આમાંથી એક પણ નહિ
ડાઉનલોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં થીમ એપ્લાય કરીએ છીએ ત્યારે ડોક્યુમેન્ટમાં કયો ફેરફાર થાય છે ?

આપેલ તમામ
બેકગ્રાઉન્ડ કલર
ટેબલ બોર્ડર કલર
બુલેટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP