કમ્પ્યુટર (Computer)
બહોળા પ્રમાણમાં વપરાતું કમ્પ્યૂટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ કયું ?

મોનિટર
કીબોર્ડ
મોડેમ
માઉસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ટાઈમ શેરિંગ પ્રક્રિયા ની શોધ પહેલા કોમ્પ્યુટરમાં કઈ પ્રક્રિયા વપરાતી હતી ?

એક પણ નહીં
Batch processing
Telecommunication
Remote access

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
USB નું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિટેડ સ્ટેટ બિઝનેસ
યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ
એકપણ નહિ
યુનિક સિસ્ટમ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP