સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
જયાં સુધી ગુજરાતી ભાષાને ગૌરવ નહિં મળે ત્યાં સુધી પાઘડી નહિં પહેરૂ આ પ્રતિજ્ઞા કોણે કરેલી ?

પ્રેમાનંદ
ગાંધીજી
ઝવેરચંદ મેઘાણી
મહાદેવ દેસાઇ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
"ઑપરેશન ફ્લડ" કાર્યક્રમ કઈ પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલ છે ?

દૂધ ઉત્પાદન
તેલિબીયા ઉત્પાદન
કપાસ ઉત્પાદન
કઠોળ ઉત્પાદન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP