બાયોલોજી (Biology)
જીવસમાજો અને તેના પર્યાવરણ વચ્ચેની આંતરક્રિયાઓ વડે શું રચાય છે ?

જીવસમાજ
વસ્તી
જીવાવરણ
નિવસનતંત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કવોવર પર્ણની રચના સાથે ક્યા સ્વરૂપમાં RNA સંકળાય છે ?

hn-RNA
r-RNA
t-RNA
m-RNA

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગોલ્ગીકાય ક્યાં દ્રવ્યોનું સંશ્લેષણ સ્થાન છે ?

ગ્લાયકોલ
ગ્લાયકોલિપિડ
આપેલ તમામ
ગ્લાયકોપ્રોટીન્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા પ્રાણીઓમાં રુધિરનું દબાણ ઊંચું અને નિયમિત હોય છે ?

વંદો
કાનખજૂરો
અળસિયું
પેરીપેટસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિમાં સમવિભાજનીય કોષોમાં કઈ રચના સામાન્યતઃ નોંધાતી નથી?

સેન્ટ્રોમિયર
તારાકેન્દ્ર
ત્રાકતંતુ
કોષીય તક્તી

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP