ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેની જોડીમાંથી કઈ જોડી ખોટી છે તે શોધો.

તંત્ર - તાંત્રિક
પૈસા - પૈસાદાર
લેખક - લેખિકા
હિંસા - હિંસક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
અછોવાનાં કરવાંનો અર્થ સ્પષ્ટ કરો.

ગુસ્સે થવું
આળપંપાળ કરવી
ઘરમાંથી કાઢી મૂકવું
અપશબ્દ બોલવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP