સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓને અટકાવવા ઘટાયેલ(TADA)ના કાયદાનું પૂરું નામ જણાવો.

Terrorisam and Distructive Activities (Prevention) Act
Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act
Terrorism and Distruction Activities (Preventive) Act
Terrorist and Disruptive Activities (Preventive) Act

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
સ્માર્ટફોનમાં કઈ એપ્લિકેશન દ્વારા નિર્ધારિત લોકેશનનો રસ્તો જાણી શકાય છે ?

વોટ્સ અપ
ફેસબુક
જી.પી.એસ.
ટ્રુકોલર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
આધુનિક કવિ કોણ છે?

સીતાંશું યશચંદ્ર
બાલમુકુંદ દવે
મનસુખલાલ ઝવેરી
પુજાલાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'A brief history of time' પુસ્તકના લેખક કોણ છે ?

જહોન કેટલર
સ્ટીફન હોકિંગ
આઈન્સ્ટાઈલ
ન્યુટન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP