ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
યુનેસ્કો આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મોત્સવમાં કઈ ગુજરાતી ફિલ્મને હ્યુમન રાઇટ્સ એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો હતો ?

ઝેર તો પીધા છે જાણી જાણી
તાનારીરી
ભવની ભવાઈ
કંકુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ઉદ્યોગ માટે જાણીતા શહેરો અંગે નીચેનામાંથી કઈ જોડ યોગ્ય નથી ?

પિત્તળના ભાગો બનાવવાનો ઉદ્યોગ - જામનગર
ફર્નિચર ઉદ્યોગ - ઈડર
રસાયણ અને દવા ઉદ્યોગ - વડોદરા
ડિઝલ એન્જિન અને ફાઉન્ડ્રી ઉદ્યોગ - રાજકોટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
જાણીતા લોકનાટ્ય પ્રકાર સંદર્ભે યોગ્ય જોડકાં જોડો :
a. યાત્રા
b. નવટંકી
c. યક્ષગાન
d. ઘરકીથ્યુ
i. કર્ણાટક
ii. તમિલનાડુ
iii. બંગાળ
iv. ઉત્તરપ્રદેશ

a-i, b-ii, c-iv, d-iii
a-iii, b-iv, c-i, d-ii
a-ii, b-i, c-iv, d-iii
a-iii, b-iv, c-ii, d-i

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP