ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
હિમાયત સાગર સરોવર અને દુર્ગમ ચેરુવુ તળાવ ક્યા રાજ્યમાં આવેલા છે ?

ઓડિશા
તેલંગાણા
આંધ્ર પ્રદેશ
મહારાષ્ટ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નીચે દર્શાવેલ પરમાણુ ઊર્જા કેન્દ્રો પૈકી સૌથી જૂનું પરમાણું ઊર્જા કેન્દ્ર કયું છે ?

તારાપુર
કલ્પક્કમ
નરોરા
કોટા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ક્રિષ્ના અને કાવેરી નદીઓ વચ્ચેનો ભારત પૂર્વીય કિનારો / કાંઠો કયા નામે ઓળખાય છે ?

સિરકાર
કોરોમંડલ
આપેલ પૈકી કોઇ નહી
થાલ ઘાટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
કઇ પર્વતમાળા તેના બે ઢોળાવો પર અલગ-અલગ પ્રકારની વનસ્પતિ ધરાવે છે ?

હિન્દુકુશ
વિધાચંલ
અરવલ્લી
પશ્ચિમ ઘાટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
તળાવો અને રાજ્યોને યોગ્ય રીતે ગોઠવો.
1) સાંભાર લેક
2) લોનાર લેક
3) ચીલકા લેક
4) પુલીકટ લેક
A) ઓરિસ્સા
B) મહારાષ્ટ્ર
C) રાજસ્થાન
D) તમિલનાડુ અને આંધ્રપ્રદેશની સીમા પ્રદેશ

1-C, 2-B, 3-A, 4-D
1-B, 2-C, 3-D, 4-A
1-A, 2-B, 3-C, 4-D
1-D, 2-A, 3-B, 4-C

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP